Bài viết hôm nay , tôi xin giới thiệu đó là cách suggest tất cả các friend trên facebook của bạn like fanpage mà bạn vừa mới tạo, ưu điểm của ứng dụng này là giải quyết hạn chế của facebook đó là chỉ suggest 1 lần chỉ 50 friend và có thể chọn tất cả friend thay vì chọn từng cái thông thường.
bước 1:
Bạn vào facebook và search từ khóa "suggest page to Friends" 
Bước 2:
Bạn search trang của bạn , fanpage của tôi là "Giải Pháp Marketing Online", sau đó click vào Page mình vừa tìm được.
  
Bước 3:
bạn Add ứng dụng vào Page của bạn.
 
 Bước 4:
Bạn truy cập vào trang của mình và truy cập vào ứng dụng đã được thêm tab như hình dưới.

Bước 5:
Sau khi truy cập xong, nhấn nút suggest to all your friend , sau đó ngồi chờ thành quả của mình.
Trần Anh Khoa Biên Tập