Ứng dụng thứ 4 , tôi xin nhắc đến đó là ứng dụng CONTACTME . Bạn đang marketing trên facebook và thiết kế 1 fanpage vô cùng ấn tượng thu hút người xem, tuy nhiên lại thiếu phần liên lạc khi cần thiết, fan của bạn phải để lại comment để liên lạc làm cho fanpage của bạn không chuyên nghiệp.  Với ứng dụng ContactMe, bạn có thể tạo 1 form để thông tin liên hệ một cách ấn tượng,  bạn có thể thêm nhiều lĩnh vực khác nhau và tùy chỉnh các hình thức phù hợp với nhu cầu của bạn. Cài đặt hình thức ContactMe qua đường dẫn sau:  http://www.facebook.com/contactforms.