Google không những là một công cụ tìm kiếm hiệu quả nhất hiện nay mà các ứng dụng đi kèm nó cũng hiệu quả không kém. Ebook   8 Google Tools to Improve Your Marketing Effectivenes sẽ trình bày hiệu quả mà các công cụ này mang lại .
Link down Ebook :http://www.mediafire.com/file/3m3lr50m7l4gdjp/8_google-tools.pdf